Barocco sempre giovane

Koncerty v roce 2023

26. 01. 2023, 19:00 ABO Pardubice - Společenský sál zámku
program
koncertu
koupit
vstupenky
Vít Chudý - housle, Jan Zemen - violoncello
23. 02. 2023, 19:00 ABO Pardubice - Společenský sál zámku
program
koncertu
koupit
vstupenky
Jana Semerádová - flétna
14. 03. 2023, 19:00 Praha - Kongresové centrum ČNB
koupit
vstupenky
Václav Hudeček, Alfred Strejček, Ondřeje Vetchý, Aneta Langerová a Tereza Kostková
26. 03. 2023, 19:00 Zlín - Městské divadlo
program
koncertu
koupit
vstupenky
Josef Špaček - housle
16. 04. 2023, 17:00 Hrad Rychmburk
neveřejná akce
program
koncertu
Iva Kramperová - housle, František Kinský - recitace
05. 05. 2023, 19:00 Pardubice - Evangelický kostel
PHJ 2023
program
koncertu
koupit
vstupenky
I. Kramperová – housle, E. Keglerová – cembalo, J. Houdek – trubka, J. Ostrý – flétna, V. Podroužek – hoboj
20. 05. 2023, 19:00 Seč - kostel sv. Vavřince
PHJ 2023
program
koncertu
koupit
vstupenky
Pavel Šporcl - housle
25. 05. 2023, 19:00 ABO Pardubice - Společenský sál zámku
program
koncertu
koupit
vstupenky
Jan Talich - housle
27. 05. 2023, 19:00 Třebíč - bazilika sv. Prokopa
Svátky hudby
program
koncertu
V. Hudeček - housle, M. Svobodová, V. Kaiserová - soprán
01. 06. 2023, 19:30 Kostelec nad Orlicí - Nový zámek
program
koncertu
koupit
vstupenky
Pavel Šporcl - housle, Vilém Veverka - hoboj, František Kinský - recitace
13. 06. 2023, 18:00 Smolenice - zámek
PRO MUSICA NOSTRA TYRNAVIENSI
program
koncertu
14. 06. 2023, 19:00 Čadca - kostol sv. Bartolomeja
PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI
program
koncertu
15. 06. 2023, 19:00 Klatovy - Děkanský kostel Narození p. Marie
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
program
koncertu
22. 06. 2023, 19:00 ABO Pardubice – Společenský sál zámku / nádvoří zámku
program
koncertu
koupit
vstupenky
Helena Hozová – soprán, Tomáš Šelc (SK) – bas, Vojtěch Spurný - dirigent
30. 07. 2023, 18:30 Uherské Hradiště – Kostel sv. Františka Xaverského
Iva Kramperová, Sára Zemenová – housle, Jiří Kabát – viola, Adéla Řehořová – soprán
program
koncertu
31. 07. 2023, 19:30 Luhačovice - KD Elektra
V. Hudeček, K. Klánská - housle, A. Řehořová - soprán, V. Pošvář - tenor
program
koncertu
06. 08. 2023, 18:00 Štípa - poutní chrám Narození p. Marie
program
koncertu
V. Hudeček – housle, K. Fialová – viola, P. Nouzovský – violoncello, A. Řehořová – soprán, A. Suk – varhany
12. 08. 2023, 18:00 Vysoká pec-Rudné, Kostel Navštívení Panny Marie
program
koncertu
Michaela Káčerková - varhany
08. 09. 2023, 18:00 Česká ves – Kostel sv. Josefa
XXXI. ročník Mezinárodního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu
program
koncertu
Indi Stivín-kontrabas
09. 09. 2023, 17:00 Deštné – kostel Máří Magdalény
program
koncertu
koupit
vstupenky
15. 09. 2023, 19:30 Kostelec nad Orlicí – Nový zámek – Zrcadlový sál
program
koncertu
koupit
vstupenky
Jiří Bárta – violoncello, Iva Kramperová, Markéta Čepická - housle
16. 09. 2023, 18:00 Plzeň - Litice, kostel sv. Petra a Pavla
program
koncertu
koupit
vstupenky
Michaela Káčerková - varhany
19. 09. 2023, 19:00 Slezská Ostrava – Husův sbor
Svatováclavský hudební festival
program
koncertu
koupit
vstupenky
Jiří Vodička – housle
21. 09. 2023, 19:00 ABO Pardubice - Společenský sál zámku
program
koncertu
koupit
vstupenky
Emil Rovner DE - violoncello
24. 09. 2023, 17:00 Valtice - Zámecké divadlo
program
koncertu
koupit
vstupenky
Tereza Tourková - hoboj, Indi Stivín - kontrabas
05. 10. 2023, 19:00 Mikulov
program
koncertu
V. Hudeček, M. Hasoňová, M. Hager - housle
26. 10. 2023, 19:00 ABO Pardubice – Společenský sál zámku
program
koncertu
koupit
vstupenky
Jiří Vodička, Iva Kramperová – housle, Jan Zemen – violoncello
12. 11. 2023, 19:00 Praha – Kostel sv. Šimona a Judy
Vilém Veverka - hoboj
23. 11. 2023, 19:00 ABO Pardubice – Hudební sál radnice
program
koncertu
koupit
vstupenky
Kateřina Englichová – harfa, Markéta Čepická - housle
29. 11. 2023, 18:00 Pardubice Sukova síň DH
Koncert pro ČLK
Kateřina Englichová – harfa, Markéta Čepická - housle
11. 12. 2023, 19:00 Praha – Novoměstská radnice
Vilém Veverka – hoboj, Pavel Šporcl – housle
12. 12. 2023, 19:00 Litomyšl - Zámecká jízdárna
14. 12. 2023, 19:00 Praha
Jiří Vodička - housle
19. 12. 2023, 19:30 Praha – Betlémská kaple
V. Hudeček – housle, Pavel Svoboda – varhany
21. 12. 2023, 19:00 ABO Pardubice – Hudební sál radnice
program
koncertu
koupit
vstupenky
Marie Fajtová-soprán, Jakub Kydlíček-flétna
26. 12. 2023, 17:00 Pardubice Sukova síň Domu hudby
Tradiční Svatoštěpánský koncert
koupit
vstupenky
M. Cukrová – mezzosoprán, R. Samek – tenor, P. Svoboda – varhany, Iuventus Cantans, Cantando – sbormistr Zdeněk Kudrnka
05. 10. 2023, 19:00 hod.
Mikulov
Abonentní cyklus
Počet přístupů: 430952
Administrace
login:
heslo: