Barocco sempre giovane

Barocco sempre giovane, obecně prospěšná společnost

Společnost se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Sukova třída 1260, PSČ 530 02, byla založena zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové dne 3. února 2011.

Hlavními cíly neziskové organizace Barocco sempre giovane, o. p. s. je propagace trvalých kulturních hodnot a podpora koncertní činnosti mladých umělců – viz Zakládací listina a Výpis z rejstříku o. p. s.

Dokumenty

23. 10. 2021, 18:00 hod.
Studijní centrum Český Krumlov - Sloupový sál
Abonentní cyklus
Počet přístupů: 366603
Administrace
login:
heslo: