Barocco sempre giovane

Barocco sempre giovane, obecně prospěšná společnost

Společnost se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Sukova třída 1260, PSČ 530 02, byla založena zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové dne 3. února 2011.

Hlavními cíly neziskové organizace Barocco sempre giovane, o. p. s. je propagace trvalých kulturních hodnot a podpora koncertní činnosti mladých umělců – viz Zakládací listina a Výpis z rejstříku o. p. s.

Dokumenty

06. 12. 2019, 19:30 hod.
Kostelec nad Orlicí - Nový zámek - Zrcadlový sál
Abonentní cyklus
Přihlaste se k odbĕru novinek
Váš email:
Počet přístupů: 316072
Administrace
login:
heslo: